side-area-logo

Festivalska kartica

 

OLAII CASHLESS KARTICA

 

Pogoji uporabe

Ta dokument predstavlja sporazum, ki opisuje pogoje pod katerimi vam je bila izdana StellarBeat Plačilna zapestnica. Z uporabo zapestnice se strinjate s pogoji, opisanimi v tem sporazumu. »Zapestnica« pomeni vam izdana StellarBeat Plačilna zapestnica. »Vi« in »vaš« pomeni osebo ali osebe, ki so prejeli zapestnico in so pooblaščeni za uporabo Zapestnice kot je predvideno v tem sporazumu. »Mi«, »nas« in »naše« pomeni izdajatelja, naše naslednike, partnerje ali prevzemnike.

Potrjujete in se strinjate, da je razpoložljiv znesek na Zapestnici tolikšen, kolikor denarja ste nanjo naložili oz. je bil za vas naložen. Zapestnica je predplačniška in ni na noben način povezana s katerimkoli drugim računom. Zapestnica ni kreditna in ni namenjena preprodaji. Za sredstva na Zapestnici ne boste prejeli nobenih obresti. Zapestnica ni prenosljiva. Lahko se prekliče ali odvzame kadarkoli, brez predhodnega obvestila, v skladu z veljavno zakonodajo. Prosimo, pazljivo preberite ta sporazum.

Pooblaščeni uporabniki

Odgovorni ste za vse odobrene transakcije povzročene z uporabo vaše Zapestnice. V kolikor dovolite uporabo vaše Zapestnice drugi osebi, se to smatra, kot od vas odobrena uporaba in ste tudi v tem primeru odgovorni za vse nastale transakcije. Strinjate se, da boste skrbeli za varnost vaše Zapestnice. V primeru odtujitve ali izgube nosite vso odgovornost sami.

Polnjenje Zapestnice

Kadarkoli lahko naložite sredstva na vašo Zapestnico. Najnižji znesek prvega nalaganja je 10 EUR. Sredstva na Zapestnico lahko dodajate samo z vplačilom v gotovini ali z bančno kartico na točkah za Zapestnice. Ob prvem polnjenju kartice se vam zaračuna aktivacija zapestnice v višini 1,5 EUR.

Pregled stanja Zapestnice

Stanje lahko preverite na vseh točkah za Zapestnice ali na odrezku na vsakem prejetem računu.

Vračilo denarja

V kolikor ne porabite vseh sredstev na Zapestnici vam le ta po zaključku dogodka s 25.6.2017 zapadejo. Sredstva lahko dvignete kadarkoli v času obratovanja festivala na točki za Zapestnice, najkasneje do 10. ure v nedeljo, 25. 6. 2017.

Zamenjava Zapestnice

V kolikor morate zaradi kakršnegakoli razloga zamenjati svojo Zapestnico, se oglasite na točki za Zapestnico in zahtevajte zamenjavo.

Računi

Kadarkoli opravite transakcijo s Zapestnico, morate prejeti račun. Pri vsakem računu boste prejeli potrdilo o transakciji z vašo Zapestnico, ter podatek o novem stanju na zapestnici.

Zaupnost

Tretjim osebam lahko posredujemo podatke o vaši Zapestnici in transakcijah na njej:

  • Ko je to potrebno za izvedbo transakcije.
  • Z namenom, da bi preverili obstoj in stanje vaše Zapestnice za tretjo osebo, kot je trgovec.
  • V primeru zahtevanega poročanja s strani vladne agencije, sodnega naloga ali druge pravne zahteve.
  • Našim zaposlenim, revizorjem, partnerjem, ponudnikom storitev ali odvetnikom, kadar je to potrebno.

Ponarejanje

V primeru, če sistem zazna, da ste zapestnico ponaredili oziroma spreminjali podatke zapisane na zapestnici vam imamo pravico zapestnico odvzeti.