side-area-logo

Nagradne igre

Organizator nagradne igre HEINEKEN MUSIC VSTOPNICE je StellarBeat Music Festival (v nadaljevanju: organizator). Nagradna igra se izvaja z namenom oglaševanja in promocije na območju Republike Slovenije.

Nagradna igra poteka od 13.06.2017 do vključno 20. 6.2017 (do 12.00 ure).

Z udeležitvijo v nagradni igri se šteje, da se strinjate z vsemi pravili in pogoji nagradne igre. Neupoštevanje pogojev in pravil je podlaga za takojšnjo izločitev iz nagradne igre.

Pogoji za sodelovanje v nagradni igri in nagrade

Nakup izdelkov ali storitev ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe (najmanj 18 let starosti) s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji (predložitev dokazila o starosti in stalnem bivališču je med obveznimi pogoji za udeležbo v nagradni igri), ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje v nagradni igri, določene v teh pravilih, razen oseb, ki so zaposlene v StellarBeat Music Festival ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre in njihovi ožji družinski člani.

Ob izpolnjevanju pogojev za sodelovanje v nagradni igri imajo vsi udeleženci enake možnosti dobiti nagrado.

Nagradna igra poteka na uradni FB strani Stellar Beat Music Festival.

Navodila za igranje igre in sodelovanje v nagradni igri

V okviru nagradne igre morajo udeleženci napisati komentar pod to sliko: https://www.facebook.com/StellarBeatMusicFestival/photos/a.1773481629642153.1073741828.1773146023009047/1870968206560161/?type=3&theater

Nagradni sklad

1 GLAVNA NAGRADA:

5 nagrajenecev bo prejelo: Heineken Music VIP vstopnice Stellar Beat za 2 osebi.

Nagrajenca bomo obvestili s komentarjem pod njegovo objavo na FB strani Stellar Beat Music Festival in sicer 20.6.2017 (po 15.00 uri).

Vrednost nagrade NE presega 42 eur.

Za nagrade, ki presegajo mejo obdavčljive vrednosti 42 EUR, je potrebno plačati akontacijo dohodnine. Zavezanec za plačilo akontacije dohodnine je organizator nagradne igre. Akontacija dohodnine bo izvedena v skladu z zakonom, nagrajenec pa bo moral organizatorju posredovati vse potrebne podatke za izvedbo plačila akontacije.

Žreb nagrajenca bo v torek, 20. junija na sedežu organizatorja nagradne igre.

Žrebanje se izvaja preko algoritma, kateri izbere zmagovalca naključno in objektivno.

Nagrajenec bo osebne podatke moral posredovati v roku 1 dni od posredovanega obvestila s strani organizatorja.

V kolikor se na poziv izžrebanec ne odzove v roku 1 dni, se obvesti rezervnega izžrebanca.

Udeleženci nagradne igre (prejemniki nagrade, zmagovalci) nimajo pravice zahtevati nagrade v večjih količinah ali drugačne nagrade, kot je določeno v teh pravilih. Nagrada ne more biti denarno izplačana ali zamenjana za druge nagrade. Nagrade, ki zaradi katerega koli razloga niso podeljene, ostanejo last organizatorja. Zavrnjene nagrade so vrnjene organizatorju. Nagrada ni prenosljiva, prav tako pravice prevzema ni mogoče prenesti na tretjo osebo. Organizator ne prevzema nobenih drugih stroškov, razen opredeljenih v teh pravilih.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

  1. se pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov udeleženca ali
  2. se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, določenih v teh pravilih ali da je sodeloval v nagradni igri v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oz. da je bil izbran v nasprotju s temi pravili ali
  3. ne odda pravočasno osebnih podatkov za prevzem nagrade.

Javnost in varstvo podatkov

V primeru, da udeleženci nagradne igre zadenejo nagrado, se strinjajo s sodelovanjem v kampanji in dovoljujejo, da organizator in z organizatorjem povezane družbe uporabijo njihove osebne podatke (ime, priimek, elektronski naslov in naslov, kraj bivanja) za namen oglaševanja in promocije v povezavi s kampanjo Heineken Music. Udeleženca nagradne igre, ki ne želi publicitete/ oglaševanja ali se ne strinja z njo, lahko organizator po lastni presoji zamenja brez nadaljnjih obveznosti in odgovornosti do prvotnega zmagovalca.

Osebni podatki nagrajencev ne bodo uporabljeni za noben drug namen brez predhodnega dovoljenja z izjemo razlogov, ki so navedeni v teh pravilih in pogojih sodelovanja. Udeleženci lahko kadarkoli zahtevajo izbris svojih osebnih podatkov iz baze osebnih podatkov organizatorja, z elektronskim sporočilom na  [email protected]. Organizator bo po prejemu zahteve za izbris, osebne podatke izbrisal najkasneje v 15 dneh.

 Omejitev odgovornosti

Organizator ne prevzema odgovornosti za morebitne tehnične napake ali katere druge napake izven njegovega nadzora. Organizator ne sprejema odgovornosti za neuspešne, delne ali popačene računalniške prenose, za kakršnekoli računalniške, telefonske, kabelske, omrežne, elektronske ali internetne napake strojne opreme ali programske opreme, napake, povezave, dostopnost ali odpoved s strani ponudnika storitev, internet, dostopnost ali razpoložljivost, za zgoščenost prometa ali nepooblaščeno dejanje drugega človeka.

Z udeležbo v nagradni igri se strinjate, da odvezujete organizatorja ter povezane družbe, oglaševalske in promocijske agencije in njihove vodilne, zaposlene, zastopnike, agente in predstavnike, odgovornosti pred kakršnokoli izgubo, škodo, pravico, terjatvijo ali tožbo katerekoli vrste, ki izhajajo v celotni ali delno, posredno ali neposredno iz udeležbe v nagradni igri ali se pojavijo v povezavi z nagradno igro.

ORGANIZATOR ZAVRAČA KAKRŠNOKOLI JAMSTVO GLEDE NAGRADE, KI SO NA VOLJO TAKŠNE KOT SO. V PRIMERU, DA NAGRADE NE BO MOGOČE PODELITI ZARADI OKOLIŠČIN, KATERIH NI MOGOČE PRIPISATI ORGANIZATORJU, LAHKO ORGANIZATOR SPREMENI NAGRADE KOT MENI, DA JE NAJBOLJ PRIMERNO IN RAZUMNO.

Razno

Organizator si pridržuje pravico, da kadarkoli zaključi nagradno igro zaradi nepredvidenih okoliščin.

Organizator si pridržuje pravico do spremembe ali dopolnitve splošnih pravil in pogojev sodelovanja v promociji in nagradni igri, zato sodelujočim svetujemo njihovo redno spremljanje za morebitne spremembe, ki bodo objavljene na spletni strani www.stellarbeat.si.

Nagradna igra ter njeni pogoji bodo potekali v skladu z zakonodajo Republike Slovenije. Za vse spore je pristojno sodišče v Ljubljani.

Kontakt

V času nagradne igre lahko pošljete vprašanja, pritožbo glede pravil in pogojev nagradne igre na elektronski naslov: [email protected] Odgovor boste prejeli v razumnem roku po prejetju vaše elektronske pošte.

StellarBeat Music Festiva, 13. 6. 2017

Organizator nagradne igre OLAII FESTIVALSKA KARTICA je StellarBeat Music Festival (v nadaljevanju: organizator). Nagradna igra se izvaja z namenom oglaševanja in promocije na območju Republike Slovenije.

Nagradna igra poteka od 19.06.2017 do vključno 22. 6.2017 (do 00.00 ure).

Z udeležitvijo v nagradni igri se šteje, da se strinjate z vsemi pravili in pogoji nagradne igre. Neupoštevanje pogojev in pravil je podlaga za takojšnjo izločitev iz nagradne igre.

Pogoji za sodelovanje v nagradni igri in nagrade

Nakup izdelkov ali storitev je pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe (najmanj 18 let starosti) s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji (predložitev dokazila o starosti in stalnem bivališču je med obveznimi pogoji za udeležbo v nagradni igri), ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje v nagradni igri, določene v teh pravilih, razen oseb, ki so zaposlene v StellarBeat Music Festival ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre in njihovi ožji družinski člani.

Ob izpolnjevanju pogojev za sodelovanje v nagradni igri imajo vsi udeleženci enake možnosti dobiti nagrado.

Nagradna igra poteka na uradni FB strani Stellar Beat Music Festival.

Navodila za igranje igre in sodelovanje v nagradni igri

V okviru nagradne igre morajo udeleženci napisati komentar pod to sliko: https://www.facebook.com/StellarBeatMusicFestival/photos/a.1773481629642153.1073741828.1773146023009047/1870968206560161/?type=3&theater

Nagradni sklad

1 GLAVNA NAGRADA:

1 nagrajenec bo prejelo: 100€ na festivalsko kartico – Olaii cashless card

Nagrajenca bomo obvestili na nmjegov email naslov, ki ga je pustil ob nakupu karte oziroma ob regiustraciji mobilne vstopnice. Email bo poslan v petek 23. 6. 2017 do 12. ure.

Žreb nagrajenca bo v petek, 23. junija na sedežu organizatorja nagradne igre.

Žrebanje se izvaja preko algoritma, kateri izbere zmagovalca naključno in objektivno.

Nagrajenec bo osebne podatke moral posredovati v roku 1 dni od posredovanega obvestila s strani organizatorja.

V kolikor se na poziv izžrebanec ne odzove v roku 1 dni, se obvesti rezervnega izžrebanca.

Udeleženci nagradne igre (prejemniki nagrade, zmagovalci) nimajo pravice zahtevati nagrade v večjih količinah ali drugačne nagrade, kot je določeno v teh pravilih. Nagrada ne more biti denarno izplačana ali zamenjana za druge nagrade. Nagrade, ki zaradi katerega koli razloga niso podeljene, ostanejo last organizatorja. Zavrnjene nagrade so vrnjene organizatorju. Nagrada ni prenosljiva, prav tako pravice prevzema ni mogoče prenesti na tretjo osebo. Organizator ne prevzema nobenih drugih stroškov, razen opredeljenih v teh pravilih. 100€ se nagrajencu naloži na festivalsko kartico in jih mora porabiti na festivalu. Izplačilo nagrade v gotovini ne bo možno, tudi če se v času festivala ne porabi.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

  1. se pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov udeleženca ali
  2. se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, določenih v teh pravilih ali da je sodeloval v nagradni igri v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oz. da je bil izbran v nasprotju s temi pravili ali
  3. ne odda pravočasno osebnih podatkov za prevzem nagrade.

Javnost in varstvo podatkov

V primeru, da udeleženci nagradne igre zadenejo nagrado, se strinjajo s sodelovanjem v kampanji in dovoljujejo, da organizator in z organizatorjem povezane družbe uporabijo njihove osebne podatke (ime, priimek, elektronski naslov in naslov, kraj bivanja) za namen oglaševanja in promocije v povezavi s kampanjo Heineken Music. Udeleženca nagradne igre, ki ne želi publicitete/ oglaševanja ali se ne strinja z njo, lahko organizator po lastni presoji zamenja brez nadaljnjih obveznosti in odgovornosti do prvotnega zmagovalca.

Osebni podatki nagrajencev ne bodo uporabljeni za noben drug namen brez predhodnega dovoljenja z izjemo razlogov, ki so navedeni v teh pravilih in pogojih sodelovanja. Udeleženci lahko kadarkoli zahtevajo izbris svojih osebnih podatkov iz baze osebnih podatkov organizatorja, z elektronskim sporočilom na  [email protected]. Organizator bo po prejemu zahteve za izbris, osebne podatke izbrisal najkasneje v 15 dneh.

 Omejitev odgovornosti

Organizator ne prevzema odgovornosti za morebitne tehnične napake ali katere druge napake izven njegovega nadzora. Organizator ne sprejema odgovornosti za neuspešne, delne ali popačene računalniške prenose, za kakršnekoli računalniške, telefonske, kabelske, omrežne, elektronske ali internetne napake strojne opreme ali programske opreme, napake, povezave, dostopnost ali odpoved s strani ponudnika storitev, internet, dostopnost ali razpoložljivost, za zgoščenost prometa ali nepooblaščeno dejanje drugega človeka.

Z udeležbo v nagradni igri se strinjate, da odvezujete organizatorja ter povezane družbe, oglaševalske in promocijske agencije in njihove vodilne, zaposlene, zastopnike, agente in predstavnike, odgovornosti pred kakršnokoli izgubo, škodo, pravico, terjatvijo ali tožbo katerekoli vrste, ki izhajajo v celotni ali delno, posredno ali neposredno iz udeležbe v nagradni igri ali se pojavijo v povezavi z nagradno igro.

ORGANIZATOR ZAVRAČA KAKRŠNOKOLI JAMSTVO GLEDE NAGRADE, KI SO NA VOLJO TAKŠNE KOT SO. V PRIMERU, DA NAGRADE NE BO MOGOČE PODELITI ZARADI OKOLIŠČIN, KATERIH NI MOGOČE PRIPISATI ORGANIZATORJU, LAHKO ORGANIZATOR SPREMENI NAGRADE KOT MENI, DA JE NAJBOLJ PRIMERNO IN RAZUMNO.

Razno

Organizator si pridržuje pravico, da kadarkoli zaključi nagradno igro zaradi nepredvidenih okoliščin.

Organizator si pridržuje pravico do spremembe ali dopolnitve splošnih pravil in pogojev sodelovanja v promociji in nagradni igri, zato sodelujočim svetujemo njihovo redno spremljanje za morebitne spremembe, ki bodo objavljene na spletni strani www.stellarbeat.si.

Nagradna igra ter njeni pogoji bodo potekali v skladu z zakonodajo Republike Slovenije. Za vse spore je pristojno sodišče v Ljubljani.

Kontakt

V času nagradne igre lahko pošljete vprašanja, pritožbo glede pravil in pogojev nagradne igre na elektronski naslov: [email protected] Odgovor boste prejeli v razumnem roku po prejetju vaše elektronske pošte.

StellarBeat Music Festiva, 19. 6. 2017